motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Koračice, da bo danes 1.4.2021, zaradi vzdrževalnih del na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma med 08.00 in 12.00 uro.

Prosimo za razumevanje!

Obvestilo o prekinjeni oskrbi s pitno vodo

Obveščamo uporabnike pitne vode v naseljih Ivanjkovci, Strezetina, Stanovno, Žvab, Runeč, Dobrovščak, Lahonci, Hujbar, Pršetinci, Spodnji Ključarovci, Hranjigovci in Koračice, da bo danes 19.3.2021, zaradi okvare Javnem vodovodnem omrežju Ormož prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma med 09.00 in 12.00 uro.

Prosimo za razumevanje!

Prosta delovna mesta

K sodelovanju vabimo sledeč kader:

  • VODJA DEL – gradbena smer
  • STROJNIK – VOZNIK
  • GRADBINEC (zidar)
  • MONTER VODOVODNIH INŠTALACIJ

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

  • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami,
  • kratek življenjepis,
  • spričevalo zaključenega šolanja.

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 15.03.2021. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si.

motena oziroma prekinjena oskrba z pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na nižinskem delu Javnega vodovodnega omrežja Ormož in sicer v naseljih Senešci, Sodinci, Drakšl, Podgorci, Osluševci ter Bresnica, da bo danes 22.01.2020, zaradi okvare motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 12.00 ure.

Prosimo za razumevanje!

motena oziroma prekinjena oskrba z pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča porabnike pitne vode v naselju Mihovci, V. Nedelja, Senešci, Sodinci, Vičanci, Podgorci, Osluševci, Bresnica, da bo danes 13.01.2021 zaradi okvare na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 14.00 ure.

Prosimo za razumevanje!