Dejavnosti

Naša družba je usposobljena za izvajanje in vodenje različnih vrst dejavnosti. Pogoj za kvalitetno izvajanje dejavnosti je usposobljeno zaposlenih na vseh ravneh in ustrezen tehnološka opremljenost.