Vzdrževanje in varstvo cest

Komunalno podjetje v okviru dejavnosti izvaja storitve posebnega družbenega pomena, tako imenovano gospodarsko javno službo iz obsega rednega vzdrževanja in varstva lokalnih cest, mestnih cest in zbirnih mestnih cest v vzdrževalnem območju občine Ormož.

Podjetje vzdržuje 123 km lokalnih cest ter 25 km mestnih cest. Za izvajanje dejavnosti je podjetje ustrezno kadrovsko zasedeno, prostorsko definirano (objekti) in mehano opremljeno (stroji, vozila, oprema). Vzdrževalna dela na lokalnih in mestnih cestah izvajamo po letnem planu za vzdrževanje občinskih cest, ki ga potrjuje naročnik.

V zimskem času opravljamo na loceste1kalnih in mestnih cestah pluženje snega, odvoz snega z določenih področij ter posipavanje poledice po naročilu naročnika.

 

dejavnosti je vzdrževanje v skladu s pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja na javnih cestah:

  • lokalne ceste
  • zbirne mestne ceste
  • mestne ceste Središče ob Dravi – ceste v naselju
  • mestne ceste v Ormožu
  • zimska službaceste2