Vzorci vode

Kakovost pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja Ormož

 

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. kot upravljalec javnega vodovodnega omrežja Ormož mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Za zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti izvajamo notranji nadzor, ki temelji na načelih HACCP sistema.

Skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode se ugotavlja z laboratorijskimi preskušanji v skladu s pravilnikom o Pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04 z dopolnili). Vzorčenje in analiziranje opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, ki izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025.

Rezultati analiz vzorcev pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja Ormož kažejo na kontinuirano (stalno) zagotavljenje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode.

Analize vzorcev pitne vode 2022

Januar 2022
Februar 2022
Marec 2022
April 2022
Maj 2022
Junij 2022
Julij 2022
Avgust 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022

Analize vzorcev pitne vode 2021

Januar 2021
Februar 2021
Marec 2021
April 2021
Maj 2021
Junij 2021
Julij 2021
Avgust 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
December 2021
 *Za prikaz analiz iz prejšnjih let kliknite na spodnje povezave