Zbirni center dobrava

Za območje  občin Ormož, Sveti Tomaž in središče ob Dravi, kjer Komunalno podjetje Ormož izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, imamo za ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov urejen zbirni center Dobrava.

Zbirni center za razvrščanje različnih vrst odpadkov se nahaja ob odlagališču nenevarnih odpadkov Dobrava – Ormož.

Občani lahko tja prinašate različne vrste ločeno zbranih odpadkov. Njihovo oddajanje je v glavnem brezplačno, oddajo nekaterih vrst pa je količinsko omejena in viške zaračunavamo skladno s cenikom.

Količinske omejitve veljajo za gradbene odpadke in izolacijski gradbeni material (0,5 kubičnega metra). Oddaja mešanih komunalnih odpadkov in strešne kritine – azbestne in bitumenske je možna le proti plačilu.

Če pripeljete večjo količino določenih vrst odpadkov (tistih, ki so količinsko omejeni) jih oddate na tehtnici na odlagališču nenevarnih odpadkov Dobrava in za prevzem presežne količine plačate skladno s cenikom.

Zbirni centri so namenjeni tudi manjšim pravnim subjektom, ki so vključeni v naš sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Subjekti, ki niso vključeni v omenjen sistem, do uporabe zbirnih centrov niso upravičeni.

Odpadke lahko pripeljete v zbirni center znotraj obratovalnega časa. Ob vstopu v zbirni center je potrebno pokazati odrezek položnice.

Pripeljani odpadki se pregledajo na vhodu v zbirni center. Vrsto, količino in lastnost odpadkov se ugotavljala z vizualnim pregledom odpadkov. Po pregledu odpadkov bo oseba, ki bo pripeljala odpadke, usmerjena k ustreznemu kontejnerju za odložitev odpadkov. Odpadke v posamezne zabojnike odlagate občani sami, s pomočjo strokovnih sodelavcev oz. oskrbnika zbirnega centra.

Strokovni sodelavci v zbirnem centru so usposobljeni za pravilno ravnanje z odpadki in presojo glede morebitnih presežnih količin ter drugih vprašanj. Možnost napake oziroma napačne odločitve pa žal vedno obstaja, zato vsako pritožbo naših uporabnikov obravnavamo z vso skrbnostjo in po potrebi ustrezno ukrepamo.

Skladno z načeli nove evropske direktive o odpadkih, v kateri sta bistvena poudarka na preprečevanju nastajanja odpadkov in ponovni uporabi, še uporabne izdelke preusmerjamo v proces ponovne uporabe. To velja predvsem za kosovne odpadke, oblačila in obutev. Zato vas prosimo, da oblačila in obutev pred odlaganjem v zabojnik zapakirate v vrečko.

Zaradi vaše in naše varnosti ter skladno z navodili prevzemnih družb vas naprošamo, da odpadno električno in elektronsko opremo oddate »nerazstavljeno«.

Prosimo vas, da med obiskom zbirnega centra skrbite za svojo varnost in predvsem za varnost svojih otrok.

Odlaganje odpadkov pred zbirnim centrom, izven obratovalnega časa, je prepovedano.

V zbirnem centru lahko oddate:

 • papir in karton, vključno z embalažo iz papirja in kartona,
 • različne vrste stekla, vključno z embalažo iz stekla,
 • različno odpadno embalažo (plastično, kovinsko, sestavljeno, stiropor),
 • les, vključno z embalažo iz lesa,
 • plastiko, kovine, folije,
 • zeleni vrtni odpad (obrezi dreves in grmičevja, pokošena trava),
 • kosovne odpadke,
 • električno in elektronsko opremo,
 • oblačila, tekstil, obutev,
 • odpadna jedilna olja,
 • nevarne odpadke iz gospodinjstev,
 • gradbene odpadke iz gospodinjstev (beton, opeka, ploščice, keramika…).

Odpiralni čas Zbirnega centra Dobrava:

od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00,

vsako 1. in 3. soboto v mesecu:

– od 1. marca do 30. novembra od 7.00 do 12.00,
– od 1. decembra do 28. februarja od 8.00 do 12.00.

Od 1. marca 2022 naprej bo Zbirni center Dobrava odprt vsako soboto od 8.00 do 12.00.

Ob nedeljah in praznikih zaprto.