Novogradnje in rekonstrukcije

 

V gradbeni enoti izvajamo gradbene storitve nizkih in visokih gradenj, ki zajemajo področja:

 • gradnja kanalizacije
 • gradnja čistilnih naprav
 • gradnja namakalnih sistemov
 • izgradnja vodnjakov za oskrbo vode s pripadajočimi inštalacijami
 • sanacija deponij
 • gradnja cest in pločnikov ter avtobusnih postajališč
 • sanacija plazov
 • gradnja športnih objektov
 • parkirnih prostorov
 • gradnja avtobusnih postajališč
 • izvajanje zaključnih del v gradbeništvu
 • koncesijska pogodba za vzdrževanje lokalnih cest in zimske službe
 • vzdrževanje javnih poti
 • urejanje dvorišč ( ureditev zunanjih kanalizacij, asfaltiranje, polaganje tlakovca in drugih plošč, ureditev ograj, ureditev škarp in podpornih zidov)

Vsa dela smo pridobivali na osnovi javnih razpisov, za manjša dela pa na osnovi zbiranja ponudb od strani investitorjev oziroma direktna naročila investitorjev. Gradbeno enoto šteje 30 delavcev različnih kvalifikacij. Kot vemo, je kvalitetno delovno silo v panogi gradbeništva zelo težko pridobiti, saj se za te poklice danes  odloča zelo malo ljudi. Zato smo se odločili za pridobitev  zidarskega mojstra, tako, da bomo iz vajencev sami priučili kvalitetne zidarje.

Da bomo najugodnejši, smo se odločili, da si uredimo aktivnost za dosego ciljev na tako raven, da bodo kupci:

 • zadovoljni s ceno,
 • zadovoljni s kvaliteto del in garancijo
 • zadovoljni s hitrim posredovanjem pri različnih željah kupcev.

 

Da lahko vsa pridobljena dela kvalitetno opravimo moramo skrbeti za:

 • kvalificirano delovno silo
 • kvalitetno strojno opremo
 • pogajanja z dobavitelji materialov in opreme ter jih ocenili po kakovosti
 • izvedli smo tudi ocenitev podizvajalcev (kvaliteto, ceno in odzivnost)
 • korekten odnos do investitorjev

 

Dobava materiala je bila opravljena tranzitno največ iz Slovenije, le za material, ki jih ne proizvajajo naši izvajalci, je bil dobavljen iz tujine.

Ves material, ki je bil dobavljen, je bil nadziran na osnovi standardov in predpisov tako, da smo zavarovali kupca in obenem nas kot izvajalca za poznejše morebitne reklamacije.

Dela izvajamo v skladu s pridobljenim certifikatom kakovosti – Standard ISO 9001:2008.