Prosto delovno mesto

K sodelovanju vabimo sledeč kader:

KOMUNALNI DELAVEC, VOZNIK

1 prosto delovno mesto

Zahtevana strokovna izobrazba tehnične smeri in NPK voznik ali izobrazba voznik.

Od kandidatov se pričakuje: znanje slovenskega jezika, vozniški izpit »B,C,E« kategorije in vozniški izpit za traktor.

Prijavi na razpis navedenega delovnega mesta je potrebno priložiti:

  • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami
  • kratek življenjepis,
  • spričevalo zaključenega šolanja.

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 23.07.2021.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si

Odpravimo nepravilnosti v posodah za embalažo

Vse imetnike odpadkov prosimo, da v zabojnik za zbiranje odpadne embalaže (posoda z rumenim pokrovom) odlagajo samo čisto in prazno odpadno embalažo: PET plastenke od pijač in hrane, pralnih praškov, šamponov, mehčalcev, jogurtove lončke, alu folijo, plastične posode od sadja in zelenjave, pločevinke, konzerve, sestavljeno (tetrapak) embalažo, folije ter embalažni stiropor.

Za pravilnejše in lažje ločevanje odpadkov si lahko pomagate z abecedo odpadkov.

Prosta delovna mesta

K sodelovanju vabimo sledeč kader:

  • VODJA DEL – gradbena smer
  • STROJNIK – VOZNIK
  • GRADBINEC (zidar)
  • MONTER VODOVODNIH INŠTALACIJ

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

  • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami,
  • kratek življenjepis,
  • spričevalo zaključenega šolanja.

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 15.03.2021. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si.

OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI OD 01.01.2021

Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so sprejele novi Tehnični pravilnik gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki je od 01.01.2021 vpeljal določene spremembe na področju obračunskega volumna za posamezno skupino uporabnikov storitev.

Bistvena sprememba Tehničnega pravilnika se nanaša na odjemna mesta tistih objektov oz. stanovanj, kjer je prijavljena le ena oseba (stalno ali začasno) in je objekt oz. stanovanje samostojno vključeno v sistem ravnanja z odpadki. Za navedeno skupino odjemnih mest je skladno s 14. členom Tehničnega pravilnika določen minimalni obračunski volumen 60 litrov za zabojnik MKO. Pri obračunu za januar 2021 bomo vsem odjemnim mestom, ki imajo v naši evidenci prijavljeno eno osebo, skladno s 23. členom Tehničnega pravilnika pričeli obračunavati minimalni obračunski volumen 60 litrov za zabojnik MKO 120l. Uporabnike obveščamo, da naša evidenca ni popolnoma ažurna in v kolikor želite, da se vam od 01.01.2021 obračunava minimalni obračunski volumen, vas prosimo, da nas kontaktirate do 31.01.2021 in preverite kakšni podatki so vpisani v naši bazi podatkov ali pa nam posredujete posodobljen izpis števila prijavljenih oseb v določenem objektu oz. stanovanju, ki ga lahko pridobite na upravni enoti. V kolikor bomo spremembo števila prijavljenih oseb prejeli kasneje, jo bomo lahko upoštevali komaj pri prvem naslednjem obračunu.

Za informacije smo dosegljivi na številko 02-741-06-42 (kontakt ga. Olga Kos ali ga. Tanja Cvetko Rihtar) ali elektronsko pošto: racuni@kp-ormoz.si ali izterjave@kp-ormoz.si.

Zaprtje Zbirnega centra Dobrava

Uporabnike Zbirnega centra Dobrava obveščamo, da bo le-ta od vključno 28.12.2020 do vključno 31.12.2020 ZAPRT.

V primeru slabe epidemiološke slike se bo zaprtje podaljšalo tudi v mesec januar. O slednjem bomo uporabnike obveščali na naši spletni strani.

OBVESTILO UPORABNIKOM ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

Obveščamo Vas, da je vstop na Zbirni center Dobrava, zaradi razglašene epidemije, dovoljen največ trem uporabnikom hkrati. Potrebno je dosledno upoštevati navodila zaposlenih na zbirnem centru ter uporabljati zaščitna sredstva (zaščitno masko in rokavice), ki jih prinesete s seboj. Odpadke v posamezne zabojnike oziroma kontejnerje odlagate sami.

Prosimo Vas za strpnost in potrpljenje, kajti samo zdravi komunalni delavci Vam lahko zagotavljamo storitve gospodarskih javnih služb.

Odprtje nove avtopralnice

V soboto, 13.6.2020, ob 8.00 odpira vrata nova samopostrežna avtopralnica, ki se nahaja v neposredni bližini semaforiziranega križišča ob glavni cesti Ormož-Središče ob Dravi. Ta dan bo od 08.00 do 20.00 možno uporabljati avtopralnico brezplačno.

Žetone bo možno kupiti na menjalnem avtomatu na lokaciji avtopralnice.

Vse uporabnike, ki bi želeli žetone kupiti z originalnim računom, pa prosimo, da pokličete na telefonsko številko 02-741-06-42 in se dogovorite za izdajo originalnega računa ter prevzem žetonov. Minimalna količina za nakup z originalnim računom je 50 žetonov.

Vljudno vabljeni!

Odlaganje odpadkov – zaščitne opreme

Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da odpadki osebe, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, vključno z materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja (v primeru obiska bolnika če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko za smeti, nameščeno v prostoru. Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna posoda) in nikakor ne v zabojnike namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov – biološki odpadki, embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih. Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za embalažo (rumene barve).

Ukrepi in informacije, vezani na preprečevanje širjenja koronavirusa

Obveščamo vas, da smo, v skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije in Občine Ormož  zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, ki povzroča bolezen COVID-19, do preklica uvedli naslednje ukrepe:

– zaprtje  zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov;

– odpoved odvoza kosovnih odpadkov od vrat;

– odpoved praznjenja greznic in MKČN ;

– vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti;

– strank na sedežu podjetja ne sprejemamo.

Praznjenje zabojnikov za komunalne odpadke iz gospodinjstev bomo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izvajali redno po urniku. Občane naprošamo, da zabojnike na dan odvoza pravočasno postavijo na odjemno mesto.

Zaradi  preventivnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa od ponedeljka, 16. marca 2020, ne bomo več sprejemali naročil in izvajali odvoza kosovnih odpadkov. Kosovnih odpadkov in ločenih frakcij tudi ne bomo sprejemali na Zbirnem centru Dobrava, ki je do nadaljnjega zaprt.

O kakršnihkoli spremembah glede rednega odvoza odpadkov in delovanja Zbirnega centra Dobrava vas bomo pravočasno obvestili. Spremljate obvestila na spletu in na Radiu Prlek.

Za vse dodatne informacije smo za vas dosegljivi:

– preko navadne pošte: Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož

– na elektronskem naslovu: tajnistvo@kp-ormoz.si, racuni@kp-ormoz.si,

– na telefonski številki: 02 741 06 40 ali 02 741 06 42

– za informacije o odpadni vodi na tel. št.: 02 741 06 47

– za informacije o pitni vodi na tel. št.: 02 741 06 48

– za informacije glede ravnanja z odpadki na tel. št. 02 741 06 65 ali deponija@kp-ormoz.si

Hvala za razumevanje!