Prosto delovno mesto

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.

Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

vabi k sodelovanju sledeč kader:

UPRAVLJALEC, VZDRŽEVALEC KOMUNALNIH NAPRAV

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

 • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami
 • pogoj elektro stroka, elektrikar, mehatronik,
 • kratek življenjepis,
 • spričevalo zaključenega šolanja,
 • Izpit B kategorije

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 22.04.2022.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si

Ormož, dne 12.04.2022

                                                                         Direktorica: Pavla Majcen

Prosta delovna mesta

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.

Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

vabi k sodelovanju sledeč kader:

 • VODJA DEL – gradbena smer
 • STROJNIK – VOZNIK
 • DIMNIKAR (možnost prekvalifikacije)
 • MONTER VODOVODNIH INŠTALACIJ
 • ŠTUDENT, delo na stopnici smetarskega vozila

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

 • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami
 • kratek življenjepis,
 • spričevalo zaključenega šolanja.

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 15.11.2021.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si

Ormož, dne 27.10.2021

Prosta delovna mesta

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.

Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

vabi k sodelovanju sledeč kader:

 • VODJA DEL – gradbena smer
 • STROJNIK – VOZNIK
 • DIMNIKAR (možnost prekvalifikacije)
 • MONTER VODOVODNIH INŠTALACIJ
 • ŠTUDENT, delo na stopnici smetarskega vozila

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

 • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami
 • kratek življenjepis,
 • spričevalo zaključenega šolanja.

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 24.09.2021.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si

Ormož, dne 14.09.2021

Prosta delovna mesta

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.

Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

vabi k sodelovanju sledeč kader:

 • VODJA DEL – gradbena smer
 • STROJNIK – VOZNIK
 • DIMNIKAR (možnost prekvalifikacije)
 • MONTER VODOVODNIH INŠTALACIJ

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

 • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami,
 • kratek življenjepis,
 • spričevalo zaključenega šolanja.

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 10.09.2021.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si.

Ormož, dne 31.08.2021

Prosto delovno mesto

K sodelovanju vabimo sledeč kader:

KOMUNALNI DELAVEC, VOZNIK

1 prosto delovno mesto

Zahtevana strokovna izobrazba tehnične smeri in NPK voznik ali izobrazba voznik.

Od kandidatov se pričakuje: znanje slovenskega jezika, vozniški izpit »B,C,E« kategorije in vozniški izpit za traktor.

Prijavi na razpis navedenega delovnega mesta je potrebno priložiti:

 • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami
 • kratek življenjepis,
 • spričevalo zaključenega šolanja.

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 23.07.2021.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si

Odpravimo nepravilnosti v posodah za embalažo

Vse imetnike odpadkov prosimo, da v zabojnik za zbiranje odpadne embalaže (posoda z rumenim pokrovom) odlagajo samo čisto in prazno odpadno embalažo: PET plastenke od pijač in hrane, pralnih praškov, šamponov, mehčalcev, jogurtove lončke, alu folijo, plastične posode od sadja in zelenjave, pločevinke, konzerve, sestavljeno (tetrapak) embalažo, folije ter embalažni stiropor.

Za pravilnejše in lažje ločevanje odpadkov si lahko pomagate z abecedo odpadkov.

Prosta delovna mesta

K sodelovanju vabimo sledeč kader:

 • VODJA DEL – gradbena smer
 • STROJNIK – VOZNIK
 • GRADBINEC (zidar)
 • MONTER VODOVODNIH INŠTALACIJ

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

 • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami,
 • kratek življenjepis,
 • spričevalo zaključenega šolanja.

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 15.03.2021. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si.

OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI OD 01.01.2021

Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so sprejele novi Tehnični pravilnik gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki je od 01.01.2021 vpeljal določene spremembe na področju obračunskega volumna za posamezno skupino uporabnikov storitev.

Bistvena sprememba Tehničnega pravilnika se nanaša na odjemna mesta tistih objektov oz. stanovanj, kjer je prijavljena le ena oseba (stalno ali začasno) in je objekt oz. stanovanje samostojno vključeno v sistem ravnanja z odpadki. Za navedeno skupino odjemnih mest je skladno s 14. členom Tehničnega pravilnika določen minimalni obračunski volumen 60 litrov za zabojnik MKO. Pri obračunu za januar 2021 bomo vsem odjemnim mestom, ki imajo v naši evidenci prijavljeno eno osebo, skladno s 23. členom Tehničnega pravilnika pričeli obračunavati minimalni obračunski volumen 60 litrov za zabojnik MKO 120l. Uporabnike obveščamo, da naša evidenca ni popolnoma ažurna in v kolikor želite, da se vam od 01.01.2021 obračunava minimalni obračunski volumen, vas prosimo, da nas kontaktirate do 31.01.2021 in preverite kakšni podatki so vpisani v naši bazi podatkov ali pa nam posredujete posodobljen izpis števila prijavljenih oseb v določenem objektu oz. stanovanju, ki ga lahko pridobite na upravni enoti. V kolikor bomo spremembo števila prijavljenih oseb prejeli kasneje, jo bomo lahko upoštevali komaj pri prvem naslednjem obračunu.

Za informacije smo dosegljivi na številko 02-741-06-42 (kontakt ga. Olga Kos ali ga. Tanja Cvetko Rihtar) ali elektronsko pošto: racuni@kp-ormoz.si ali izterjave@kp-ormoz.si.