motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Pušenci, Frankovci, Obrež, Grabe ter Središču ob Dravi, da bo jutri 8.12.2021, zaradi vzdrževalnih del na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma med 13:00 uro in 17.00 uro.

Prosimo za razumevanje!

Prosta delovna mesta

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.

Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

vabi k sodelovanju sledeč kader:

  • VODJA DEL – gradbena smer
  • STROJNIK – VOZNIK
  • DIMNIKAR (možnost prekvalifikacije)
  • MONTER VODOVODNIH INŠTALACIJ
  • ŠTUDENT, delo na stopnici smetarskega vozila

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

  • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami
  • kratek življenjepis,
  • spričevalo zaključenega šolanja.

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 15.11.2021.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si

Ormož, dne 27.10.2021

motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode v Središču ob Dravi (Šolska ulica, Mladinska ulica, Trate ter Slovenska cesta), da bo danes 27.10.2021, zaradi vzdrževalnih del na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma od 9:00 ure do 13.00 ure .

Prosimo za razumevanje!

motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode v Središču ob Dravi (Šolska ulica, Mladinska ulica, Trate ter Slovenska cesta), da bo danes 14.10.2021, zaradi vzdrževalnih del na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma od 21:00 ure do 01.00 ure zjutraj.

Prosimo za razumevanje!