Obvestilo o prekinjeni oziroma moteni oskrbi s pitno vodo

Obveščamo porabnike pitne vode v naseljih Vičanci, Lunovec, Šardinje, Strmec, Senik, Sp. Ključarovci, Hranjigovci, Sejanci, Sveti Tomaž, Koračice, Mala vas, Zagorje, Gradišče, Savci, Rakovci, da bo v ponedeljek 30.01.2023, zaradi nujnih vzdrževalnih del na Javnem vodovodnem omrežju Ormož med 10:00 in 14:00 uro občasno motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo.

Prosimo za razumevanje!

Obvestilo o prekinjeni oziroma moteni oskrbi s pitno vodo

Obveščamo porabnike pitne vode V naseljih Vičanci, Lunovec, Šardinje, Strmec, Senik, Sp. Ključarovci, Hranjigovci, Sejanci, Sveti Tomaž, Koračice, Mala vas, Zagorje, Gradišče, Savci, Rakovci, da bo v četrtek 26.01.2023, zaradi nujnih vzdrževalnih del na Javnem vodovodnem omrežju Ormož, med 10:00 in 14:00 uro občasno motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo.

Prosimo za razumevanje!

 

motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode v Središču ob Dravi (Modrinjakova ulica, Trška ulica, Trg Talcev, Bercetova ulica, Slovenska cesta), da bo danes 11.1.2023, zaradi vzdrževalnih del na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 14.00 ure.

Prosimo za razumevanje!

Obvestilo

Ob uvedbi storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami v občini Ormož in Sveti Tomaž obveščamo gospodinjstva uporabnike, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo o možnosti, da se lahko odločijo, da bodo lastno komunalno odpadno vodo prečrpavali v greznico z živalsko gnojevko skladno s 5. odstavkom 17-tega člena in 45. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda. V tem primeru mora uporabnik podati izjavo iz spletne strani Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. (https://kp-ormoz.si/wp-content/uploads/Dokumenti/Vloga.pdf). Uporabnik je potem sam odgovoren za prečrpanje komunalne odpadne vode iz greznice s to odpadno vodo v greznico z živalsko gnojevko. Komunalna odpadna voda mora v greznici z živalsko gnojevko odležati šest mesecev preden se lahko odpelje na kmetijske površine kot gnojilo. Za kontrolo teh določil ima pristojnost okoljska inšpekcija in kmetijska inšpekcija v okviru nadzora kmetijskega gospodarstva.

Gospodinjstva, ki imajo kmetijsko gospodarstvo, lahko podajo tudi vlogo za oprostitev plačila storitev povezanih z grezničnimi goščami nad normirano porabo glede na število oseb (150 l/dan/osebo) z istim obrazcem (https://kp-ormoz.si/wp-content/uploads/Dokumenti/Vloga.pdf), da se storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami obračunavajo le za normirano količino isto kot za okoljsko dajatev. V tem primeru morajo na vlogo pripisati, da se obračunajo storitve povezane z grezničnimi goščami na podlagi normirane porabe glede na število oseb.

V kolikor gospodinjstvo, ki ima registrirano kmetijsko gospodarstvo ne bo podalo nobene vloge se bodo obračunavale predpisane storitve na podlagi sprejetih cen s sklepom občine. V kolikor gospodinjstva želijo uveljaviti katero obliko oprostitve odvoza grezničnih gošč že pri obračunu za mesec januar 2023 morajo vlogo podati najkasneje do 31.01.2023. V kolikor bo vloga kasnejša se bo oprostitev uvedla od prvega dne naslednjega meseca po oddaji vloge. Uporabnike tudi obveščamo, da sta vlogi za oprostitev okoljske dajatve na podlagi normirane porabe in vloga za oprostitev odvoza grezničnih gošč ločeni vlogi, ki ju je potrebno vložiti ločeno. V prihodnje ob podaljševanju pravic pa lahko uporabnik podaljša obe pravici istočasno z oddajo teh dveh vlog.

Za informacije glede uvedbe storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami se lahko obrnete na Komunalno podjetje Ormož d.o.o. na elektronsko pošto: racuni@kp-ormoz.si ali telefon: 02-741-06-42.

Obvestilo o prekinjeni oziroma moteni oskrbi s pitno vodo

Obveščamo porabnike pitne vode na nižinskem vodovodu, v naseljih  Mihovci, Velika Nedelja, Senešci, Sodinci, Vičanci, Podgorci, Bresnica, Osluševci, Cvetkovci in Trgovišče, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na Javnem vodovodnem omrežju Ormož, dne 05.12.2022 med 23.00 in 01.00 uro, motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo.

Prosimo za razumevanje!

motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča porabnike pitne vode v naselju Loperšice, da bo danes 30.11.2022, zaradi okvare na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 15:00 ure.

Prosimo za razumevanje!

motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča porabnike pitne vode v Hum, Šalovci, Godeninci ter  Vodranci, da bo jutri 22.11.2022, zaradi nujnih vzdrževalnih del na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma med 7:30 in 13:00 uro.

Prosimo za razumevanje!

motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča porabnike pitne vode v naselju Sveti Tomaž ter Koračice da bo jutri 22.11.2022, zaradi nujnih vzdrževalnih del na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma med 09:00 ter 13:00 uro.

Prosimo za razumevanje!

motena oskrba s pitno vodo

 

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča porabnike pitne vode v naseljih Trnovci, Rucmanci, Rakovci, Mezgovci ter del Koračic,  da bo danes 25.10.2022, zaradi okvare na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 15:00 ure.

Prosimo za razumevanje!