motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Pušenci, Frankovci, Obrež, Grabe ter Središču ob Dravi, da bo danes 15.4.2022, zaradi okvare na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 15.00 uro.

Prosimo za razumevanje!

Prosto delovno mesto

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.

Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

vabi k sodelovanju sledeč kader:

UPRAVLJALEC, VZDRŽEVALEC KOMUNALNIH NAPRAV

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

  • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami
  • pogoj elektro stroka, elektrikar, mehatronik,
  • kratek življenjepis,
  • spričevalo zaključenega šolanja,
  • Izpit B kategorije

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 22.04.2022.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si

Ormož, dne 12.04.2022

                                                                         Direktorica: Pavla Majcen

motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča porabnike pitne vode v naseljih Sveti Tomaž, Koračice, Mala vas, Zagorje, Gradišče, Savci, Rakovci da bo danes 10.02.2022, zaradi okvare na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 11:00 ure.

Prosimo za razumevanje!

Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo

Porabnike pitne vode na območju občine Sveti Tomaž (naselja Mala vas, Sveti Tomaž, Sejanci, Hranjigovci, Koračice, Zagorje, Gradišče, Bratonečice, Savci, Rakovci) obveščamo, da bo zaradi rušitve obstoječega in izgradnje novega rezervoarja Kostanj, do vključitve le tega v vodooskrbni sistem, občasno prihajalo do motenj v oskrbi s pitno vodo.

Prosimo za razumevanje!