Obvestilo o prekinjeni oskrbi s pitno vodo

Obveščamo uporabnike pitne vode v naseljih Ivanjkovci, Strezetina, Stanovno, Žvab, Runeč, Dobrovščak, Lahonci, Hujbar, Pršetinci, Spodnji Ključarovci, Hranjigovci in Koračice, da bo danes 19.3.2021, zaradi okvare Javnem vodovodnem omrežju Ormož prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma med 09.00 in 12.00 uro.

Prosimo za razumevanje!

Prosta delovna mesta

K sodelovanju vabimo sledeč kader:

  • VODJA DEL – gradbena smer
  • STROJNIK – VOZNIK
  • GRADBINEC (zidar)
  • MONTER VODOVODNIH INŠTALACIJ

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

  • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami,
  • kratek življenjepis,
  • spričevalo zaključenega šolanja.

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 15.03.2021. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si.

motena oziroma prekinjena oskrba z pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na nižinskem delu Javnega vodovodnega omrežja Ormož in sicer v naseljih Senešci, Sodinci, Drakšl, Podgorci, Osluševci ter Bresnica, da bo danes 22.01.2020, zaradi okvare motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 12.00 ure.

Prosimo za razumevanje!

motena oziroma prekinjena oskrba z pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča porabnike pitne vode v naselju Mihovci, V. Nedelja, Senešci, Sodinci, Vičanci, Podgorci, Osluševci, Bresnica, da bo danes 13.01.2021 zaradi okvare na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 14.00 ure.

Prosimo za razumevanje!

OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI OD 01.01.2021

Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so sprejele novi Tehnični pravilnik gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki je od 01.01.2021 vpeljal določene spremembe na področju obračunskega volumna za posamezno skupino uporabnikov storitev.

Bistvena sprememba Tehničnega pravilnika se nanaša na odjemna mesta tistih objektov oz. stanovanj, kjer je prijavljena le ena oseba (stalno ali začasno) in je objekt oz. stanovanje samostojno vključeno v sistem ravnanja z odpadki. Za navedeno skupino odjemnih mest je skladno s 14. členom Tehničnega pravilnika določen minimalni obračunski volumen 60 litrov za zabojnik MKO. Pri obračunu za januar 2021 bomo vsem odjemnim mestom, ki imajo v naši evidenci prijavljeno eno osebo, skladno s 23. členom Tehničnega pravilnika pričeli obračunavati minimalni obračunski volumen 60 litrov za zabojnik MKO 120l. Uporabnike obveščamo, da naša evidenca ni popolnoma ažurna in v kolikor želite, da se vam od 01.01.2021 obračunava minimalni obračunski volumen, vas prosimo, da nas kontaktirate do 31.01.2021 in preverite kakšni podatki so vpisani v naši bazi podatkov ali pa nam posredujete posodobljen izpis števila prijavljenih oseb v določenem objektu oz. stanovanju, ki ga lahko pridobite na upravni enoti. V kolikor bomo spremembo števila prijavljenih oseb prejeli kasneje, jo bomo lahko upoštevali komaj pri prvem naslednjem obračunu.

Za informacije smo dosegljivi na številko 02-741-06-42 (kontakt ga. Olga Kos ali ga. Tanja Cvetko Rihtar) ali elektronsko pošto: racuni@kp-ormoz.si ali izterjave@kp-ormoz.si.