Obvestilo o moteni oziroma prekinjeni oskrbi s pitno vodo

Obveščamo, uporabnike pitne vode, ki se z vodo oskrbujejo iz vodnega stolpa Litmerk (naselja Litmerk, Lešniški vrh, Lešnica, Stanovno, Strezetina, Ivanjkovci, Lahonci, Hujbar, Pršetinci, Žvab, Runeč, Dobrovščak), da bo danes 28.05.2022 predvidoma do 14.00 ure, zaradi sanacijskih del po včerajšnjem neurju, na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo.

Prosimo za razumevanje!

motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča porabnike pitne vode v naseljih Strjanci, Podgorci, Ritmerk, Bresnica, in Preclava, da bo danes 24.05.2022, zaradi okvare na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 13:00 ure.

Prosimo za razumevanje!

Obvestilo o prekinjeni oziroma moteni oskrbi s pitno vodo

Obveščamo porabnike pitne vode v naseljih Vičanci, Spodnji Ključarovci, Šardinje, Lunovec, Strmec, Senik, Hranjigovci, Sejanci, Mala vas, Koračice, Sveti Tomaž, Savci, Rakovci, Rucmanci, Trnovci in Mezgovci da bo 19.05.2022, zaradi nujnih vzdrževalnih del na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma med 8.00 in 10:00 uro.

Prosimo za razumevanje!

 

motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča porabnike pitne vode v naseljih Dobrava, Lešnica da bo danes 05.05.2022, zaradi okvare na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 12:00 ure.

Prosimo za razumevanje!

motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Pušenci, Frankovci, Obrež, Grabe ter Središču ob Dravi, da bo danes 15.4.2022, zaradi okvare na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 15.00 uro.

Prosimo za razumevanje!

Prosto delovno mesto

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.

Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

vabi k sodelovanju sledeč kader:

UPRAVLJALEC, VZDRŽEVALEC KOMUNALNIH NAPRAV

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

  • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami
  • pogoj elektro stroka, elektrikar, mehatronik,
  • kratek življenjepis,
  • spričevalo zaključenega šolanja,
  • Izpit B kategorije

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 22.04.2022.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si

Ormož, dne 12.04.2022

                                                                         Direktorica: Pavla Majcen