Ceniki

Obračun storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja (odvoza) z odpadki se izvaja v oddelku OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV.

Za hiter dostop do cenika za uporabnike storitev javnih služb, ki veljajo v posamezni občini, izberite naslednje povezave:

Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda


Ravnanje z odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž


Najemnina za grobove


Opominjanja


Storitve ostalih javnih služb