Ceniki

Obračun storitev javne službe  oskrbepitno vodo, odvajanja in čiščenje odpadnih voda in ravnanja (odvoza) z odpadki se izvaja v oddelku OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV.

Za hiter dostop do cenika za uporabnike storitev javnih služb, ki veljajo v posamezni občini izberite naslednje povezave:

Oskrba z pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda


 

Ravnanje z odpadki v občinah Ormož, Središče ob dravi in Sveti Tomaž


 

Najemnina za grobove


 

Opominjanja


 

Storitve ostalih javnih služb