Dejavnosti

Naša družba je usposobljena za izvajanje in vodenje različnih vrst dejavnosti. Pogoj za kvalitetno izvajanje dejavnosti je usposobljenost zaposlenih na vseh ravneh in ustrezna tehnološka opremljenost.