Kontakt

Komunalno podjetje Ormož

Hardek 21c
2270 Ormož
tel.: 02 741 06 40
fax: 02 741 06 50
e-naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si


Direktorica

Pavla Majcen
tel.: 02 741 06 44
e-naslov: dir@kp-ormoz.si


Tajništvo

tel.: 02 741 06 40
e-naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si


Računovodstvo

Elizabeta Muhič
vodja financ in računovodstva
tel.: 02 74 10 652
e-naslov: rac@kp-ormoz.si


Oskrba z pitno vodo

Bogdana Kolbl
vodja oskrbe s pitno vodo
tel.: 02 741 06 48
e-naslov: vode@kp-ormoz.si

Javljanje napak na vodovodnem omrežju

tel.: 02 741 06 60
mob.: 031 276 644
e-naslov: zajetje@kp-ormoz.si


Odvajanje in čiščenje odpadne vode, Odlaganje odpadkov

Ludvik Hriberšek
vodja ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami
tel.: 02 741 06 47
e-naslov: odpadki@kp-ormoz.si

Javljanje napak na omrežju kanalizacije

tel.: 02 741 06 60
mob.: 031 276 644
e-naslov: zajetje@kp-ormoz.si

Priključek na kanalizacijo

tel.: 02 741 06 47
mob.: 031 677 545
e-naslov: matevzb@kp-ormoz.si

Zbirni center Dobrava

tel.: 02 741 06 65
e-naslov: deponija@kp-ormoz.si


Dimnikarska dejavnost

David Grubič
tel.: 02 741 06 49
mob.: 031 677 544
e-naslov: dimnikarstvo@kp-ormoz.si


Delo na gradbiščih

Lidija Zorjan
odgovorna vodja del na gradbiščih, obračun del
tel.: 02 741 06 53
e-naslov: grad@kp-ormoz.si

Ivan Viher
delovodja na gradbiščih in zimska služba
tel.: 02 741 06 51
mob.: 041 649 740
e-naslov: grad2@kp-ormoz.si

Marjan Zebec
delovodja na gradbiščih
mob.: 031 366 874


Zimska služba

tel.: 02 741 06 51
mob.041 649 740