Podjetje

Predstavitev podjetja

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. je glavni izvajalec storitev komunalnih dejavnosti na področju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.  Izvajanje storitev po najvišjih merilih kakovosti z upoštevanjem vseh sodobnih ekoloških standardov in optimalno zadovoljevanje potreb ter blaginje krajanov v občini je naša primarna naloga.

Podjetje zagotavlja vsem svojim strankam storitve, ki so življenjskega pomena ali povečujejo kvaliteto življenja, kot so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, odvoz in deponiranje odpadkov, upravljanje z javnimi parkirišči, pregledovanje in čiščenje dimnih naprav, vzdrževanje javnih površin in občinskih cest, ter upravljanje s kopališči,….

Zagotavljamo trajno, zanesljivo in redno oskrbo naših uporabnikov. Z sodobno tehnološko opremo zagotavljamo visoko kakovost storitev in konkurenčnost podjetja na tržišču. Naša največja prednost je celovito obvladovanje procesov in izvajanje številnih različnih dejavnosti.

Zaposlene v Komunalnem podjetju Ormož odlikuje strokovnost in razvojna naravnanost. Posebno skrb posvečamo visoki ravni osnovnih in specialističnih znanj, hkrati dosegamo usklajeno in kakovostno delovanje vodstva, svojim zaposlenim pa nudimo dolgoročno prijazno, ustvarjalno in varno okolje.

Ves čas veliko pozornosti namenjamo ekologiji in ohranjanju našega okolja tudi z racionalizacijo porabe naravnih virov.

Z dosedanjim delom in preudarnim načrtovanjem smo okolju in uporabnikom  prijazno podjetje na poti h poslovni odličnosti.