Upravljanje z nepremičninami

Komunalno podjetje Ormož se ukvarja s široko paleto dejavnosti in smo v letu 2014 tudi ponovno vzpostavili sistem upravljanja večstanovanjskih zgradb. Trenutno imamo v upravljanju štiri večstanovanjske zgradbe in sicer tri v Občini Ormož in eno v Občini Središče ob Dravi. Za dobrega upravnika je pomembna strokovnost na pravnem, ekonomskem in tehničnem področju. V Komunalnem podjetju Ormož smo mnenja, da združujemo vse te prednosti v celoto in vam tako lahko ponudimo kakovostno storitev upravljanja. Kot ponudnik upravljanja ponujamo učinkovito zastopanje etažnih lastnikov, zagotavljamo transparentnost pri  obračunih in delitvah stroškov, nudimo stalen vpogled v sredstva rezervnega sklada, zagotovimo sklic zbora etažnih lastnikov, pogodbe o medsebojnih razmerjih in pripravimo letno poročilo. Prav tako pa se trudimo v sistem upravljanja čim učinkoviteje vključiti etažne lastnike, ki s svojimi predlogi lahko pomagajo k izboljšavam v sistemu upravljanja in upravljanja vaše zgradbe. Kot eden izmed redkih upravnikov večstanovanjskih zgradb se lahko pohvalimo, da imamo proces upravljanja z nepremičninami certificiran po dveh standardih in sicer ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004. Kar pomeni, da so naši procesi vseskozi kontrolirani in nadzorovani s strani zunanje akreditacijske inštitucije.

 

Za večstanovanjske zgradbe je še posebej pomembno redno planirano vzdrževanje tako vam lahko ponudimo oblikovanje posebnih skladov, pripravo kratkoročnega in dolgoročnega načrta vzdrževanja stavbe. Dolgoročni načrt vzdrževanja je potreben, da se zgradba ne zanemari in potem po preteku daljšega obdobja pride potreba po večjih vlaganjih, kar pa s sabo prinaša dodatne stroške. Tako z učinkovito pripravo kratkoročnega in dolgoročnega načrta vzdrževanja zagotovimo, da se potrebne sanacije razporedijo skozi daljše časovno obdobje in temu primerno predstavimo dolgoročne projekte za vzdrževanje zgradbe.

 

Vsako posamezno stavbo jemljemo kot enoto katero je potrebno voditi v cilju minimizacije stroškov na stanovalca. Takšno minimizacijo lahko dosežemo z pripravo načrta upravljanja stavbe v kateri bomo opredelili časovno dinamiko izvajanja ukrepov, ki bodo vodili v zmanjševanje končnih stroškov za stanovalce.