Zgodovina

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1965 za upravljanje stanovanj in hiš, ki so bile v državni lastnini. Pomembnejši mejniki v zgodovini podjetja:

 • Leta 1973 je podjetje pričelo opravljati dejavnost gradnje komunalnih objektov in vzdrževanja cest.
 • Leta 1989 podjetje pridobi nove dejavnosti – oskrbo s pitno vodo, upravljanje z javnimi
 • Leta 1995 se je podjetje lastninsko preoblikovalo v zasebno družbo v obliki delniške družbe.
 • Leta 2002 podjetje znova spremeni pravno obliko: preoblikuje se iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. V tem letu pridobi tudi koncesijo za upravljanje z odlagališčem nenevarnih odpadkov.
 • Leta 2003 ustreznost sistema vodenja kakovosti potrdi tudi s pridobitvijo certifikata ISO 9001:2000. Pridobi tudi koncesijo za urejanje javnih površin na območju občine Ormož.
 • Leta 2005 pridobi koncesije za dejavnost odvoza odpadkov, upravljanja z javnimi parkirišči in javno tržnico.
 • Leta 2007 pridobi državno koncesijo za opravljanje dimnikarske dejavnosti na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
 • Leta 2008 pridobi državno koncesijo za opravljanje dimnikarske dejavnosti za naslednja območja:
  • dimnikarsko območje Juršinci,
  • dimnikarsko območje Dornava,
  • dimnikarsko območje Gorišnica, katero pokriva območje občin Gorišnica in Cirkulane.
 • Leta 2014 podjetje prične z opravljanjem nove dejavnosti Upravljanje z nepremičninami.