Osnovni podatki podjetja

 
Naziv podjetja: Komunalno podjetje Ormož d.o.o
Skrajšan naziv: Komunala Ormož d.o.o.
Sedež oz. poslovni naslov podjetja: Hardek 21c, 2270 Ormož
Direktorica: Pavla Majcen
Naslov elektronske pošte: tajnistvo@kp-ormoz.si 
Spletna stran: kp-ormoz.si
Telefon: 02 / 741 06 40
Telefaks: 02 / 741 06 50
Glavna dejavnost: 36.000 – Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Matična številka: 5073049
Identifikacijska številka za DDV: SI66338441
Številka transakcijskega računa KBM: 04103-0000271926
Vpis v sodni register: Vpisano 7.1.2002 v sodni register Okrožnega sodišča na Ptuju pod vl. številko 1/00211/00 kot družba z omejeno odgovornostjo.
Osnovni kapital: 200.000 EUR
Število zaposlenih: 98