Vzorci vode

Kakovost pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja Ormož

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. kot upravljalec javnega vodovodnega omrežja Ormož mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Za zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti izvajamo notranji nadzor, ki temelji na načelih HACCP sistema.

Skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode se ugotavlja z laboratorijskimi preskušanji v skladu s pravilnikom o Pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04 z dopolnili). Vzorčenje in analiziranje opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, ki izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025.

Rezultati analiz vzorcev pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja Ormož kažejo na kontinuirano (stalno) zagotavljenje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode.

Analize vzorcev pitne vode 2019

Januar 2019
Februar 2019
Marec 2019
April 2019
Maj 2019
Junij 2019
Julij 2019
Avgust 2019
September 2019
Oktober 2019
November 2019
December 2019
 *Za prikaz analiz iz prejšnjih let kliknite na spodnje povezave