Vzorci vode

Kakovost pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja Ormož

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. kot upravljalec javnega vodovodnega omrežja Ormož mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Za zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti izvajamo notranji nadzor, ki temelji na načelih HACCP sistema.

Skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode se ugotavlja z laboratorijskimi preskušanji v skladu s pravilnikom o Pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04 z dopolnili). Vzorčenje in analiziranje opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, ki izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025.

Rezultati analiz vzorcev pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja Ormož kažejo na kontinuirano (stalno) zagotavljenje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode.

Analize vzorcev pitne vode 2018

Januar 2018
Februar 2018
Marec 2018
April 2018
Maj 2018
Junij 2018
Julij 2018
Avgust 2018
September 2018
Oktober 2018
November 2018
December 2018
 *Za prikaz analiz iz prejšnjih let kliknite na spodnje povezave