Vzorci vode

Kakovost pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja Ormož

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. kot upravljalec javnega vodovodnega omrežja Ormož mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Za zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti izvajamo notranji nadzor, ki temelji na načelih HACCP sistema.

Skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode se ugotavlja z laboratorijskimi preskušanji v skladu s pravilnikom o Pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04 z dopolnili). Vzorčenje in analiziranje opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, ki izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025.

Rezultati analiz vzorcev pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja Ormož kažejo na kontinuirano (stalno) zagotavljenje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode.

Analize vzorcev pitne vode 2017

Januar 2017
Februar 2017
Marec 2017
April 2017
Maj 2017
Junij 2017
Julij 2017
Avgust 2017
September 2017
Oktober 2017
November 2017
December 2017
 *Za prikaz analiz iz prejšnjih let kliknite na spodnje povezave