Gradbeni odpadki

Od ministrstva za okolje in prostor smo pridobili dovoljenje za zbiranje gradbenih odpadkov.

Agencija RS s področja varstva okolja je izdala Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o. dovoljenje za zbiranje gradbenih odpadkov (pod št. 47) na območju Podravske regije, ki velja za vse vrste gradbenih odpadkov s klasifikacijsko številko 17. Med te sodijo:

 • betoni,
 • opeke,
 • ploščice,
 • les,
 • steklo,
 • plastike,
 • bitumenske mešanice,
 • gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest,
 • zemeljski izkopi,
 • izolirni materiali,
 • ipd.

 

 

Komunalno podjetje Ormož tako zagotavlja celotno ravnanje z gradbenimi odpadki, od zbiranje od njihove oddaje predelovalcem oz. odstranjevalcem, ki imajo predpisano okoljevarstveno dovoljenje.

 

Zainteresirani lahko dobijo vse podrobnejše informacije na sedežu Komunalnega podjetja Ormož d.o.o.