OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE O NAČINIH OBVEŠČANJA JAVNOSTI V LETU 2024

Spoštovani uporabniki pitne vode iz Javnega vodovodnega omrežja Ormož,

v skladu z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023, v nadaljevanju Uredba) in Navodilom o načinih obveščanja (Uradni list RS, št. 109/2023) vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja v primeru neskladnsoti in zdravstvene neustreznosti pitne vode

Člen UredbeVzrok obveščanjaČas obveščanjaNačin obveščanja
12. členVzrok neskladnosti ali zdravstvene neustreznosti pitne vode je v interni vodovodni napeljaviČimprej oziroma najpozneje v treh dneh obvesti lastnika oziroma upravljavca ali upravnika objekta1Če je potreben ukrep omejitve ali prepovedi uporabe vode pa v dveh urah.Pisno obvestiloTelefonsko obvestilo ali osebno obvestilo Interno obveščanje izvede lastnik, upravnik ali upravljavec objekta, če obstaja.
17. členOmejitev ali prepoved uporabe pitne vodeOd začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah, obveščanje po radiu vsak dan do preklica. Po 14 dneh ukrepa pa enkrat na teden.Radio PrlekSpletni naslov www.kp-ormoz.si Osebno v premeru manjšega števila objektov
17. členPrekinitev oskrbe s pitno vodoTakoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe.Radio PrlekSpletni naslov www.kp-ormoz.si Osebno v premeru manjšega števila objektov
22. členNeskladnost pitne vode ugotovi lastnik, upravnik ali upravljavec prednostnih prostorov2Takoj po prejemu informacije.Določi lastnik, upravnik ali upravljavec prednostnih prostorov
31. členObveščanje v primeru dovoljenja za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz Dela B priloge 1 Uredbe, ki ga izda Ministrstvo za zdravjeNa dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh.Radio PrlekSpletni naslov www.kp-ormoz.siSpletni naslov www.ormoz.si Spletni naslov www.sredisce-ob-dravi.si Spletni naslov www.sv-tomaz.si

1 Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila.

2 Vrtci, šole, zdravstvene ustanove, živilski obrati, domovi za starejše