Odvajanje in čiščenje

voda_cis3Komunalno p
odjetje Ormož d.o.o. izvaja  dejavnost odvajanja in čiščenja  odpadnih voda  na podlagi koncesijske pogodbe.

 

V upravljanju imamo nad 100 km   kanalizacijskega  omrežja  in čistilne naprave:

 • Biološka čistilna naprava Ormož
 • Rastlinska čistilna naprava Velika Nedelja
 • Rastlinska čistilna naprava Sveti Tomaž I
 • Rastlinska čistilna naprava Sveti Tomaž II
 • Rastlinska čistilna naprava Sodinci
 • Rastlinska čistilna naprava Cvetkovci
 • Rastlinska čistilna naprava Ivanjkovci
 • Rastlinska čistilna naprava Lačaves
 • Biološka čistilna naprava Miklavž pri Ormožu
 • Biološka čistilna naprava središče ob Dravi
 • Rastlinska čistilna naprava Dobrava Ormož za Odlagališče nenevarnih odpadkov

voda_cis1

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA