Odvajanje in čiščenje

voda_cis3Komunalno p
odjetje Ormož d.o.o. izvaja  dejavnost odvajanja in čiščenja  odpadnih voda  na podlagi koncesijske pogodbe.

 

V upravljanju imamo cca. 22 km   kanalizacijskega  omrežja  in štiri čistilne naprave:

  • Biološka čistilna naprava Ormož
  • Rastlinska čistilna naprava Velika Nedelja
  • Rastlinska čistilna naprava Sveti Tomaž
  • Rastlinska čistilna naprava Dobrava Ormož za Odlagališče nenevarnih odpadkov

voda_cis1

Odvajanje in čiščenje odpadne vode se izvaja na podlagi Odloka  o pogojih za odvajanje  odpadnih in padavinskih voda na območju občine Ormož in na podlagi Pravilnika o kakovosti odpadnih voda, ki se spuščajo v javno kanalizacijo  in čistilno napravo.   Prav tako se upošteva državna zakonodaja: tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Ur. list RS 76/2000) itd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA