Odlaganje odpadkov

Komunalno podjetje Ormož je bilo ustanovljeno leta 1965, v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja so začeli odvažati s traktorjem smeti iz mesta Ormož in naselja Hardek. Odpadki iz takratne industrije in obrti so se vozili v jame iz katerih se je predhodno kopal gramoz v neposredni bližini reke Drave, tudi v sosednjo Hrvaško.

DCF 1.0

Od leta 1975 se je z odpadki začelo zasipavati področje ob pokopališču Ormož v neposredni bližini mesta Ormož. Na tem odlagališču ob pokopališču so se odpadki večkrat vžgali, prihajalo je do širjenja smradu. Lokacija odlagališča ob pokopališču se je hitro napolnila, zato so takrat našli novo lokacijo v huduurniški brežini na Dobravi. Najprej v neposredni bližini stanovanjske hiše družine Trop Romana. To manjše odlagališče se je zasipalo z zemljo leta 1979.
Na področju ravnanja z odpadki je bilo v začetku zbiranje osredotočeno na mesto Ormož in naselje Hardek. To območje je imelo najvišjo gostoto prebivalstva v občini Ormož.

Leta 1992 je Občina Ormož razširila zbiranje in odvoz odpadkov za celotno občino Ormož, delo je prevzelo podjetje Letnik Saubermacher.

Večje in sedanje Odlagališče komunalnih odpadkov Dobrava je nastalo kot večina odlagališč v Sloveniji. V začetku kot naključno odlaganje na odmaknjenem in zakritem kraju, kjer je zemljišče brez vrednosti, oziroma je bilo lastniško opredeljeno kot družbena lastnina. Odlagališče je nastalo v plitvi pobočni globeli in se tekom let razraslo v dolgo in ozko deponijo pretežno komunalnih odpadkov.
odp1

Deponija se razteza od potoka Lešnica do ceste Ormož – Lešnica v razdalji 400 m in širini 100 m. Odlaganje odpadkov ni potekalo smotrno. Prvi začetek odlaganja v manjših količinah je bil na levi strani deponije. Odlaganje se je nadaljevalo v vedno večjih količinah navzgor proti cesti, tako da so na novo odloženi odpadki zapirali dostop do nižjega predela, kjer je bil še prostor. Maja leta 2000 sta Občina Ormož in Komunalno podjetje Ormož d.o.o. podpisala izvajalsko pogodbo za sanacijo odlagališča. Najprej je bila zgrajena rastlinska čistilna naprava za čiščenje izcednih vod iz saniranega dela odlagališča. Komunalno podjetje je prvo fazo sanacije izvajalo dve leti, v juniju 2002 je bila podpisana koncesijska pogodba o upravljanju z odlagališčem nenevarnih odpadkov. V nadaljevanju izvedbe sanacije je potekal projekt Life z naslovom Sonaravna sanacija odlagališča odpadkov. Bila izgrajena tudi 50 t mostna tehtnica in upravni prostor za prevzem odpadkov, nato ureditev zalednih meteornih vod. V letu 2005 in 2006 se nadaljuje sanacija deponije II faza.

DCF 1.0

V Komunalnem podjetju Ormož d.o.o. imamo pridobljen tudi certifikat kakovosti ISO 9001/2000, in standard ravnanja z okoljem IS 140001, danes in v prihodnje želimo postati nosilec razvoja in nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem. Vizija in poslanstvo Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. je občanom

ponuditi kakovostne storitve, človeku in okolju prijazne tehnologije ravnanja z odpadki.

Z 31.12.2016 se je odlagališče zaprlo.