Pitna voda in legionela

Pitna voda, ki jo zagotavljamo iz javnega vodovodnega omrežja Ormož na vodomeru, ne predstavlja tveganja za okužbo z bakterijo legionelo.

Voda, ki jo dobavljamo na vodomeru (do notranjih instalacij) je hladna, s  temperaturo do 20oC. V hladni vodi se bakterije ne razvijajo. Do razvoja bakterije legionele lahko pride le v vodi s temperaturo med 20oC in 50oC. Glavna razloga za razvoj legionele sta zastajanje vode in prenizka temperatura tople sanitarne vode.

Pri pitju vode se z bakterijo ne moremo okužiti, saj bakterije pri potovanju skozi želodec uniči želodčni sok. Nevarnost predstavlja vdihovanje večje količine vodnih kapljic, ki vsebujejo legionele (pri tuširanju, v klimatskih napravah z vlažilci in v wirplpoolih), kar lahko privede do okužbe in izbruha bolezni. Bakterije se torej širijo s kapljicami vode, tako da te pridejo direktno v pljuča.

Legionele so prisotne v naravnih vodnih okoljih kot so reke, jezera in druge stoječe vode. Število bakterij v naravnem okolju je majhno, kar pomeni, da naravno okolje običajno ne predstavlja tveganja za ljudi.

Legionelo lahko najdemo tudi v cevovodih, ogrevalnih sistemih (stanovanja, bolnice, hoteli…), cisternah, bojlerjih – kotlih, wirlpoolih, hladilni vodi itd.

Osnovni pogoj za razvoj legionele je povišana temperatura vode (najbolje se razmnožuje pri temperaturah med 22 – 50°C). Legionelo pa najdemo tudi tam, kjer je majhen pretok oziroma prihaja do zastajanja vode v ceveh.

Preprečevanje legioneloze

Pojav legioneloze preprečujemo predvsem z ustreznim vzdrževanjem vodovodnih in drugih sistemov:

–     Redno čiščenje in vzdrževanje cevovodov oz. celotnega internega vodovodnega omrežja,

–     Čiščenje kotlov in odstranjevanje oblog, kjer se bakterije najraje razmnožujejo,

–     Odstranjevanje slepih rokavov v vodovodnih sistemih, kjer ni pretoka , kar omogoča širjenje bakterij,

–     Nadzor nad temperaturo v sistemu, ki mora biti primerno visoka (med 50 do 60°C, da prepreči razraščanje legionel, ali pa nižja kot 20°C).

Še nakaj informacij o boleznih, ki jih povzroča ta bakterija.

 

Legioneloza

Legioneloza je bolezen, ki jo povzroča bakterija legionela. Poznamo dve obliki obolenja:

–      Pontiaška vročica,

–      Legionarska bolezen.

Bakterije legionele se ne prenašajo iz človeka na človeka, kar pomeni, da nas bolnik z legionelozo na noben način ne ogroža.

Bolezenski znaki

Bolnik s pontiaško mrzlico zboli s slabim počutjem, bolečinami v mišicah in sklepih, ima vročino in pokašljuje. Po 2 – 5 dneh se njegovo stanje izboljša. Bolezen premine sama po sebi brez antibiotičnega zdravljenja.

Legionarska bolezen ima precej težji potek. Brez mikrobiološkega testiranja legionarske bolezni ne moremo ločiti od drugih pljučnic. Običajna doba inkubacije (čas, ki preteče od okužbe do pojava bolezenskih znakov) je 2 – 10 dni. Bolnik prične suho pokašljevati, boli ga glava, ima vročino in drisko. Bolnik potrebuje antibiotično zdravljenje.