Obvestilo za odvoz odpadkov

Obveščamo vas, da morate na dan odvoza odpadkov posodo za odpadke postaviti na odjemno mesto ob transportni poti smetarskega vozila.
V času do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v posodah za odpadke, ki so nameščene na zasebnih površinah ali zemljiščih pri uporabnikih. Pred predvidenim časom odvoza komunalnih odpadkov, pa mora uporabnik posoda za odpadke prestaviti iz zbirnega mesta na prevzemno mesto na javni površini ob transportni poti smetarskega vozila. Po prevzemu odpadkov uporabnik prazno posodo vrne nazaj na zbirno mesto (Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ormož, Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/2016).
Za dodatne informacije pokličite Komunalno podjetje Ormož d.o.o. na telefonsko številko: 02/741 06 42 ali 02/741 06 47.
S spoštovanjem,