LETNO POROČILO O PITNI VODI IZ JAVNEGAVODOVODA ORMOŽ ZA LETO 2023

Letno poročilo o pitni vodi predstavlja pregled rezultatov preskušanja parametrov pitne vode za leto
2023 na Javnem vodovodnem omrežju Ormož, kjer gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja
Komunalno podjetje Ormož d.o.o..