Prosto delovno mesto

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.

Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

vabi k sodelovanju sledeč kader:

UPRAVLJALEC, VZDRŽEVALEC KOMUNALNIH NAPRAV

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

  • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami
  • pogoj elektro stroka, elektrikar, mehatronik,
  • kratek življenjepis,
  • spričevalo zaključenega šolanja,
  • Izpit B kategorije

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 22.04.2022.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si

Ormož, dne 12.04.2022

                                                                         Direktorica: Pavla Majcen