Prosta delovna mesta

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.

Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

vabi k sodelovanju sledeč kader:

  • VODJA DEL – gradbena smer
  • STROJNIK – VOZNIK
  • DIMNIKAR (možnost prekvalifikacije)
  • MONTER VODOVODNIH INŠTALACIJ
  • ŠTUDENT, delo na stopnici smetarskega vozila

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

  • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami
  • kratek življenjepis,
  • spričevalo zaključenega šolanja.

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 15.11.2021.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si

Ormož, dne 27.10.2021