Prosto delovno mesto

K sodelovanju vabimo sledeč kader:

KOMUNALNI DELAVEC, VOZNIK

1 prosto delovno mesto

Zahtevana strokovna izobrazba tehnične smeri in NPK voznik ali izobrazba voznik.

Od kandidatov se pričakuje: znanje slovenskega jezika, vozniški izpit »B,C,E« kategorije in vozniški izpit za traktor.

Prijavi na razpis navedenega delovnega mesta je potrebno priložiti:

  • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami
  • kratek življenjepis,
  • spričevalo zaključenega šolanja.

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 23.07.2021.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si