OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI OD 01.01.2021

Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so sprejele novi Tehnični pravilnik gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki je od 01.01.2021 vpeljal določene spremembe na področju obračunskega volumna za posamezno skupino uporabnikov storitev.

Bistvena sprememba Tehničnega pravilnika se nanaša na odjemna mesta tistih objektov oz. stanovanj, kjer je prijavljena le ena oseba (stalno ali začasno) in je objekt oz. stanovanje samostojno vključeno v sistem ravnanja z odpadki. Za navedeno skupino odjemnih mest je skladno s 14. členom Tehničnega pravilnika določen minimalni obračunski volumen 60 litrov za zabojnik MKO. Pri obračunu za januar 2021 bomo vsem odjemnim mestom, ki imajo v naši evidenci prijavljeno eno osebo, skladno s 23. členom Tehničnega pravilnika pričeli obračunavati minimalni obračunski volumen 60 litrov za zabojnik MKO 120l. Uporabnike obveščamo, da naša evidenca ni popolnoma ažurna in v kolikor želite, da se vam od 01.01.2021 obračunava minimalni obračunski volumen, vas prosimo, da nas kontaktirate do 31.01.2021 in preverite kakšni podatki so vpisani v naši bazi podatkov ali pa nam posredujete posodobljen izpis števila prijavljenih oseb v določenem objektu oz. stanovanju, ki ga lahko pridobite na upravni enoti. V kolikor bomo spremembo števila prijavljenih oseb prejeli kasneje, jo bomo lahko upoštevali komaj pri prvem naslednjem obračunu.

Za informacije smo dosegljivi na številko 02-741-06-42 (kontakt ga. Olga Kos ali ga. Tanja Cvetko Rihtar) ali elektronsko pošto: racuni@kp-ormoz.si ali izterjave@kp-ormoz.si.