OBVESTILO UPORABNIKOM ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA

Obveščamo Vas, da je vstop na Zbirni center Dobrava, zaradi razglašene epidemije, dovoljen največ trem uporabnikom hkrati. Potrebno je dosledno upoštevati navodila zaposlenih na zbirnem centru ter uporabljati zaščitna sredstva (zaščitno masko in rokavice), ki jih prinesete s seboj. Odpadke v posamezne zabojnike oziroma kontejnerje odlagate sami.

Prosimo Vas za strpnost in potrpljenje, kajti samo zdravi komunalni delavci Vam lahko zagotavljamo storitve gospodarskih javnih služb.