Ukrepi in informacije, vezani na preprečevanje širjenja koronavirusa

Obveščamo vas, da smo, v skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije in Občine Ormož  zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, ki povzroča bolezen COVID-19, do preklica uvedli naslednje ukrepe:

– zaprtje  zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov;

– odpoved odvoza kosovnih odpadkov od vrat;

– odpoved praznjenja greznic in MKČN ;

– vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti;

– strank na sedežu podjetja ne sprejemamo.

Praznjenje zabojnikov za komunalne odpadke iz gospodinjstev bomo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izvajali redno po urniku. Občane naprošamo, da zabojnike na dan odvoza pravočasno postavijo na odjemno mesto.

Zaradi  preventivnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa od ponedeljka, 16. marca 2020, ne bomo več sprejemali naročil in izvajali odvoza kosovnih odpadkov. Kosovnih odpadkov in ločenih frakcij tudi ne bomo sprejemali na Zbirnem centru Dobrava, ki je do nadaljnjega zaprt.

O kakršnihkoli spremembah glede rednega odvoza odpadkov in delovanja Zbirnega centra Dobrava vas bomo pravočasno obvestili. Spremljate obvestila na spletu in na Radiu Prlek.

Za vse dodatne informacije smo za vas dosegljivi:

– preko navadne pošte: Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož

– na elektronskem naslovu: tajnistvo@kp-ormoz.si, racuni@kp-ormoz.si,

– na telefonski številki: 02 741 06 40 ali 02 741 06 42

– za informacije o odpadni vodi na tel. št.: 02 741 06 47

– za informacije o pitni vodi na tel. št.: 02 741 06 48

– za informacije glede ravnanja z odpadki na tel. št. 02 741 06 65 ali deponija@kp-ormoz.si

Hvala za razumevanje!