Očistimo slovenijo

V soboto 15 septembra poteka poteka akcija očistimo Slovenijo,   v občini Ormož smo imeli že spomladansko akcijo, Občina Središče in Sveti Tomaž bosta sodelovali,   na ta dan  bomo imeli odprt Zbirni center Dobrava in zbrane odpadke tudi odpeljali, tam kjer se bodo zbiratelji organizirali.

15 september bo tako priložnost, da Sloveniji in svetu znova dokažemo, da zmoremo in znamo.

Tokrat tudi dolgoročno s poudarkom na preprečevanju nastajanja odpadkov in raznolikih skupnostnih aktivnosti za izboljšanje našega bivalnega okolja.

Kumunalno podjetje Ormož d.o.o. bomo delili zaiteresiranim vreče in zbrane odpadke tudi odpeljali. Akcija ni namenjena odvozu azbestnih odpadkov od hiš, ker nekateri to zelo radi izkoristijo.

Še obvestilo imetnikom odpadkov: pri izvajanju odvozov odpadkov opažamo, da nekateri še vedno odpadke nastavijo ob posodi razne vrste odpadkov, v kateri ne spadajo.