Zaščita vodovodnih priključkov, vodomerov in napeljav pred zmrzaljo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. svetuje vsem porabnikom pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja Ormož, še posebej lastnikom vikendov in opuščenih objektov, da ob prihajajočih zelo nizkih temperaturah, poskrbijo za zaščito vodomerov in vodovodnih instalacij pred zmrzovanjem. Mraz je namreč najpogostejši krivec za okvare vodomerov, kadar ti niso ustrezno zaščiteni pred zmrzaljo. Ko voda zmrzne, poveča volumen in posledično poškoduje vodomer in priključno cev ter ob dvigu zunanjih temperatur privede do iztoka vode in posledično do stroškov poškodb vodomera in iztečene vode.

 

Tam, kjer vodovod ni v stalni rabi, uporabniki praviloma opazijo okvare šele takrat, ko mraz popusti, in ko so zaradi okvar priključkov, ki jih je povzročil mraz, morda iztekle že velike količine vode.

 

Uporabnike pozivamo, da poskrbijo za zaščito svojih vodovodnih priključkov, vodomerov in napeljav pred zmrzaljo! V primeru poškodbe vodomera takoj pokličite dežurno službo Komunalnega podjetja Ormož d.o.o., na tel.: 02/741 06 60 ali GSM 031/276 644