Rekonstrukcija kotlovnice Mihovci pri Veliki Nedelji

V poslovno-stanovanjski stavbi Mihovci pri Veliki Nedelji 10A,B, Velika Nedelja se bo izvedla rekonstrukcija kotlovnice. V kolikor ste kot izvajalec del zainteresirani za izvedbo predvidenih del vas prosimo, da nam pošljete ponudbo skladno z navedenimi pogoji in roki v razpisu. Pred oddajo ponudbe je možen ogled kotlovnice v kateri bodo izvedena dela. Za ogled se je potrebno dogovoriti s predstavnikom upravnika Veršič Matjažem na številki 02-741-06-42.

TRŽNICA ORMOŽ – tržnica lokalnih pridelovalcev in ponudnikov


12743916_10207766648058474_6892729744532744182_nOrmoška tržnica posluje vsak:

 • Petek med 8.00 in 12.00 uro (od aprila 07.04.2016 tudi vsak petek med 16.00 in 19.00 uro).
 • Torek in četrtek med 9:00 in 12:00 uro (občasno posamezne kmetije, prosim, da jih kontaktirate in vprašate).
 • Gregorjeva ormoška tržnica v soboto 12.03.2016 med 16:00 in 19:00 uro.
 • Sejem na cvetni petek in Velika ormoška tržnica v petek 18.03.2016 med 7:00 in 17:00 uro.

Občasno organiziramo Veliko ormoško tržnico, ko se zbere večje število lokalnih pridelovalcev in ponudnikov, datum in ura dogodka bosta objavljena sproti.

Vabijo lokalni pridelovalci in ponudniki.

Ponudniki

 •  Kmetija Štuhec, Senik 10, 2258 Sveti Tomaž (kontakt: 031 730 383);
 • Kmetija Perc, Vodranci 27, 2276 Kog (kontakt: 031 284 702www.enpajs.si);
 • Kmetija Sever, Šalovci 42, 2277 Središče ob Dravi (kontakt: 02 719 13 94);
 • Kmetija Vincetič, Litmerk 44, 2270 Ormož;
 • Kmetija Žerjav, Grabe 42, 2277 Središče;
 • Kmetija Kumer, Trgovišče 17, 2274 Velika Nedelja (kontakt: 02 719 81 56);
 • PRLEŠKI VRT, Anita Bolčevič, Mihovci 33, 2274 Velika Nedelja (kontakt: 041 220 024, prleski.vrt@gmail.com)

 

Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14), Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15) lahko upravičenec zaprosi za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za količine vode, ki se uporabljajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti.

 

Vlogi za oprostitev plačila okoljske dajatve je potrebno priložiti:

–          Zbirna vloga za subvencije za leto Vloge za oprostitev plačevanja okoljske dajatve;

–          Potrdilo o skupnem gospodinjstvu in število članov (izda Upravna enota).

 

Vlogo in priloge je potrebno dostaviti na Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož. Kontaktna oseba za reševanje vloge in dodatne informacije je Bombek Matevž, 031 677 545, matevzb@kp-ormoz.si .

 

Vlagatelj vloge za oprostitev okoljske dajatve mora vsako leto najkasneje do 30. junija tekočega leta vlogo obnoviti. Pri obnovitvi vloge je izpolnjenemu obrazcu potrebno priložiti:

–          Potrdilo o skupne gospodinjstvu in število članov (le če se je število članov spremenilo);

–          Zbirno vlogo za subvencije za tekoče leto.

 

V kolikor vlagatelj vloge ne obnovi v določenem roku, mu oprostitev plačevanja okoljske dajatve preneha ter Komunalno podjetje Ormož d.o.o. ponovno prične s 1.7. tekočega leta obračunavati okoljsko dajatev v polnem znesku.

 

V primeru ugotovitve, da je vlagatelj podal lažno izjavo ima Komunalno podjetje Ormož d.o.o. pravico zahtevati povračilo okoljske dajatve in druga povračila vse za nazaj od začetka upoštevanja okoljske dajatve s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti do plačila.

 

Količino porabljene vode v kmetijske namene, se za oprostitev plačila okoljske dajatve ugotavlja na podlagi:

–          Ločenega vodomera;

–          Pri skupne vodomeru kot razlika med vso porabljeno vodo in vodo porabljeno v gospodinjstvu;

–          Pri skupnem vodomeru za kmetijsko dejavnost in gospodinjstva se upošteva količina 0,15 m³ porabljene vode na dan na prebivalca s stalnim in začasnim prebivališčem na lokaciji odjemnega mesta.

Priklop na kanalizacijsko omrežje

Na področju Cvetkovec, Trgovišča, Ivanjkovec, Miklavža pri Ormožu, v občini Sveti Tomaž in Središče ob Dravi je zgrajeno novo kanalizacijsko omrežje,  na teh mestih je priključitev na le to obvezna v roku 6 mesecev od izgradnje.

Za morebitne dodatne informacije pokličite:

Ludvik Hriberšek
tel.: 02 741 06 47 gsm.:041 649 737.
e-naslov: odpadki@kp-ormoz.si

Martinov sejem in Velika ormoška tržnica

Vabljeni na tradicionalni Martinov sejem in Veliko ormoško tržnico ki bo v sredo, 11.11.2015. Vsako leto je več lokalnih ponudnikov, ker se zavedamo da s tem ohranjamo tradicijo in povečujemo lokalno proizvodnjo in prodajo.
LOKALNI PRIDELKI IN IZDELKI SO NAŠA PRIHODNOST

 

Do danes so se prijavili lokalni ponudniki:
VELIKA ORMOŠKA TRŽNICA

– Kmetija Štuhec
– Kmetija Perc
– Kmetija Sever
– Badnjevič Štefanija
– D.Art,Unikatna darila Darja Štampar
– Pegasta mavrica
– Prijol Otilija
– Kmetija Plohl Olga Markovci

MARTINOV SEJEM:
– Medičarstvo Celec Gregor
– Suha roba Jože Lovšin s.p.
– Suha roba Vinko Lovšin s.p.
– Šiviljstvo Šket
– Krošnjarstvo Kozina Marko s.p.
– Mesarija Jurša d.o.o.
– Arnečič Dragica s.p.
– Mrhar Stane s.p.
– Obutev Petek s.p.
– Veršič Branko s.p.
– Klobčar d.o.o.