motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča porabnike pitne vode v naseljih Dobrava, Lešnica da bo danes 05.05.2022, zaradi okvare na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 12:00 ure.

Prosimo za razumevanje!

motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Pušenci, Frankovci, Obrež, Grabe ter Središču ob Dravi, da bo danes 15.4.2022, zaradi okvare na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 15.00 uro.

Prosimo za razumevanje!

Prosto delovno mesto

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.

Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

vabi k sodelovanju sledeč kader:

UPRAVLJALEC, VZDRŽEVALEC KOMUNALNIH NAPRAV

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

  • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami
  • pogoj elektro stroka, elektrikar, mehatronik,
  • kratek življenjepis,
  • spričevalo zaključenega šolanja,
  • Izpit B kategorije

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 22.04.2022.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov:

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21c, 2270 ORMOŽ

ali na el. naslov: tajnistvo@kp-ormoz.si

Ormož, dne 12.04.2022

                                                                         Direktorica: Pavla Majcen

motena oskrba s pitno vodo

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča porabnike pitne vode v naseljih Sveti Tomaž, Koračice, Mala vas, Zagorje, Gradišče, Savci, Rakovci da bo danes 10.02.2022, zaradi okvare na Javnem vodovodnem omrežju Ormož motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo predvidoma do 11:00 ure.

Prosimo za razumevanje!